Sutelktinis paskolų finansavimas – kas tai?

Sutelktinis finansavimas – gana nauja sąvoka, o šia tema aktyviau diskutuoti Lietuvoje pradėta tik 2018 m. pabaigoje, startavus pirmajai valstybės remiamai sutelktinio finansavimo priemonei „Avietė“, leidžiančiai skolintis smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, bei įsigaliojus Sutelktinio investavimo įstatymui. Taigi, kas tai yra ir kuo sutelktinis paskolų finansavimas ypatingas?

Paskolu akcijos

Sutelktinis finansavimas – visame pasaulyje, ypač išsivysčiusiose ekonomikose populiarėjanti lėšų pritraukimo priemonė, siejama su tiksliniu finansavimu. Nagrinėjant išsamiau, sutelktinis finansavimas – tai žmonių grupės investavimas daugiausia į įvairias iniciatyvas ir verslo projektus. Daug žmonių įneša nedideles sumas, kol gavėjas surenka tiek pinigų, kiek jam reikia. Esminis principas, be kurio sutelktinis finansavimas negalėtų egzistuoti – specializuota sutelktinio finansavimo platforma. Tokių platformų steigėjai atrenka projektus ir įkelia juos į sistemą.

Investuotojai gauna dvilypę naudą:

  1. Tam tikro numatyto dydžio palūkanas.
  2. Tampa verslo dalininkais ir netgi gali gauti dalį įmonės pelno (tačiau tokiu atveju investuoti reikia dideles sumas ar didžiąją dalį prašomos paskolos).

Verslininkams sutelktinis paskolų finansavimas patogus tuo, kad padeda geriausiomis sąlygomis pritraukti investicijų. Savo ruožtu skolinantys asmenys, diversifikuodami portfelį, patiria mažesnę riziką, nes investuoja į daugybę projektų. Panašiu principu veikia ir tarpusavio skolinimo platformos.

Kaip ir daugelyje sričių, naujovės į Lietuvą atkeliauja kiek pavėlavusios. Europoje ne tik propaguojamas sutelktinis finansavimas, bet ir vykdomi tyrimai, susiję su alternatyviais finansavimo mechanizmais. Vien 2014-aisiais per  šios rūšies finansavimo platformas surinkta daugiau nei 3 mlrd. Eur.

Sutelktinis ir tarpusavio skolinimas – ne tas pats

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad sutelktinis finansavimas yra tas pats, kas ir tarpusavio skolinimas. Nors principas – panašus, tačiau net ir Sutelktinio finansavimo įstatyme nurodyta, jog pastarasis neapima vartojimo, t. y. paskolų užstatant NT, vartojimo kreditų, kurie finansuojami per tarpusavio skolinimo platformas. Šias sritis reglamentuoja kiti LR įstatymai.

Tačiau su sutelktiniu finansavimu iš dalies susijusios bendrovės, kurios visuomenei geriau žinomos kaip greitųjų paskolų teikėjos. Pavyzdžiui, tarpusavio skolinimo platforma „FinBee“ suteikia galimybių verslui pasinaudoti valstybės parama per sutelktinio finansavimo priemonę „Avietė“. Šiuo metu verslui finansuoti skirta daugiau nei 4,6 mln. eurų.

Besiskolinančiam verslui reikia atitikti šiuos kelis reikalavimus:

  • veiklą vykdyti ne trumpiau nei 3 mėn.;
  • turėti palankią kredito istoriją be pradelstų įsiskolinimų;
  • pateikti duomenų, kad įmonės klientai yra patenkinti parduodamų prekių ar suteikiamų paslaugų kokybe.

Skolinimo verslo subjektams pagrindiniai etapai yra šie:

  1. Pareiškėjas teikia prašymą paskolai gauti, nurodydamas reikiamą sumą, paskolos terminą, pageidaujamas palūkanas ir kt., pateikdamas reikiamus dokumentus.
  2. Sutelktinio paskolų finansavimo bendrovė per 1–2 d. pateikia atsakymą dėl paskolos (ne)suteikimo.
  3. Paskolos finansavimo atveju lėšos į paskolos gavėjo sąskaitą pervedamos taip pat per 1–2 d.

Tad sutelktinis finansavimas – nauja priemonė norinčiam įgyvendinti plėtpasrą verslui.

Pagal paskolų palyginimo platformos Credit123.lt informaciją