Kaip padidinti gamybos efektyvumą?

gamyba

Gamybos efektyvumas – tai esminis rodiklis, kurio pagalba galima nustatyti ar įmonė veikia efektyviai. Jis išreiškiamas santykiu tarp veiklos rezultatų ir išlaidų (panaudotų resursų). Norint didinti šį rodiklį reikia arba didinti rezultatus, nekeičiant išlaidų, arba mažinti išlaidas tam pačiam rezultatui pasiekti.

Abu šie tikslai yra glaudžiai susiję su veiklos efektyvinimu ir procesų optimizavimu. Norint didinti turimą rezultatą, nekeičiant turimų išlaidų, reikia surasti visas įmanomas vietas gamybos procese, kurių optimizavimas reikš padidėjusią produkciją. Tai gali būti pasiruošimo laiko sutrumpinimas, efektyvesnis žaliavų patekimas, optimalus darbo vietų išdėstymas, leidžiantis išvengti nereikalingų pauzių. Bet kuris veiksmas, leidžiantis pasiekti geresnį rezultatą nekeičiant išlaidų, bus teigiamas ir reikš efektyvesnę veiklą.

Jei įmonė susprendžia eiti tuo keliu, kuris padeda mažinti sąnaudas, tam pačiam rezultatui pasiekti, tai jai tenka gerai išanalizuoti savo išlaidas ir nustatyti kurias iš jų sumažinti būtų lengviausiai, ir efektyviausiai. Didžiąją dalį gamybos išlaidų dažniausiai sudaro žaliavos, komunalinė išlaidos ir žmogiškieji resursai. Siekiant efektyvinti išlaidas žaliavoms, įmonė gali pasitelkti naujausias technologijas ir sumažinti gamybines atliekas, arba rasti būdų joms panaudoti kitų (papildomų) produktų gamyboje. Įmanoma surasti ir naujų tiekimo būdų, kurie sumažintų šių sąnaudų eilutę.

Komunalinės išlaidos neretai yra susijusios su suvartojama energija gamyboje. Siekiant įtakoti šiuos rodiklius galima stengtis įdiegti efektyvesnius prietaisus, kurie naudotų mažiau energijos (tai galėtų būti naujesnės staklės, modernus ir taupesnis apšvietimas, saulės energijos panaudojimas.

Išlaidos žmogiškiems resursams ne visada turi būti susijusio su algų mažinimu. Veikloje naudojant efektyvesnius įrankius, kurie yra ne tik taupesni, bet ir jų priežiūrai gali reikėti mažiau personalo, nebebus reikalo turėti daug darbuotojų, o sutaupytas lėšas galima bus skirti esamo personalo motyvavimui ir skatinimui siekti dar didesnio efektyvumo.