Parodoje AMŽINAI JAUNA! – Lenkijos modernizmo dailės aukso fondo kūriniai

Šių metų spalio 29 dieną, ketvirtadienį, 17.00 valandą Vilniaus paveikslų galerijoje (adresas Didžioji g. 4) atidaroma paroda „Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pab.–XX a. pr.“ iš Krokuvos nacionalinio muziejaus (veiks iki 2016 m. sausio 31 dienos). Parodoje pristatomi O. Boznańskos, J. Fałato, A. Gierymskio, J. Mehofferio, F. Ruszczyco, J. Stanisławskio, W. Weisso ir daugelio kitų žymių „Jaunosios Lenkijos“ laikotarpio meną atstovaujančių dailininkų kūriniai. Rodoma per 150 tapybos, grafikos, skulptūros kūrinių bei taikomojo meno pavyzdžių.

Parodos atidarymą filmuos LRT televizija.

SPAUDOS KONFERENCIJA – spalio 29 dieną, ketvirtadienį, 11.00 valandą. Dalyvaus Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys, Lenkijos instituto Vilniuje direktorė dr. Małgorzata Kasner, Krokuvos nacionalinio muziejaus direktorė Zofia Gołubiew , Krokuvos nacionalinio muziejaus direktorės įgaliotinė parodoms, leidybai ir reklamai Olga Jaroś, parodos kuratorė Krystyna Kulig-Janarek (Krokuvos nacionalinis muziejus), parodos Vilniuje kuratorė Dalia Tarandaitė (Lietuvos dailės muziejus).

„Pristatoma paroda yra kilnojamoji 2012 m. Krokuvos nacionalinio muziejaus surengtos parodos daug sakančiu pavadinimu „Amžinai jauna! Lenkijos dailė XIX a. pab.–XX a. pr.“ dalis. Paroda skirta „Jaunosios Lenkijos“ laikotarpio menui – susidomėjimas juo neslopsta ligi šiol“, – pasakoja parodos kuratorė Krystyna Kulig-Janarek. – To meno lopšys ir veikliausias branduolys tuomet buvo Krokuva, suaktyvėjusios intelektinės ir meninės veiklos centras. Būtent čia gimė naujasis menas, kurio orientyrais tapo XIX ir XX a. sandūros filosofinis-kultūrinis vertybių perkainojimas, meninio lavinimo reforma, naujų savarankiškų kūrėjų draugijų atsiradimas; menas, kuriam buvo būdinga ne tik pirmtakų pasiekimų pervertinimas, atvirumas naujoms įtakoms, bet ir platus meninės veiklos bei požiūrių spektras.“

Lenkijos modernizmo dailės aukso fondo kūriniai
Lenkijos modernizmo dailės aukso fondo kūriniai

Amžių sandūroje Krokuvoje dinamiškai plėtėsi Nacionalinis muziejus, nuo pačios pradžios kaupęs amžininkų vaizduojamąjį meną ir dar tuomet įsigijęs vieną gausiausių ir įdomiausių „Jaunosios Lenkijos“ kūrinių kolekcijų, todėl beveik visi parodoje rodomi eksponatai yra iš to turtingo rinkinio. Parodoje pristatomi Olgos Boznańskos, Juliano Fałato, Aleksandro Gierymskio, Konrado Krzyżanowskio, Jaceko Malczewskio, Józefo Mehofferio, Władysławo Podkowińskio, Ferdynando Ruszczyco, Jano Stanisławskio, Włodzimierzo Tetmajerio, Wojciecho Weisso, Witoldo Wojtkiewicziaus ir Leono Wyczółkowskio paveikslai, eksponuojamos skulptūros, kurias sukūrė Ksawery Dunikowskis, Konstanty Laszczka ir Wacławas Szymanowskis, supažindinama su lenkų graviūros meistrų bei dailininkų grafikų – Konstanty Brandelio, Karolio Fryczo, Mehofferio, Józefo Pankiewicziaus, Władysławo Skoczylaso, Stanisławskio, Weisso, Wojtkiewicziaus bei Wyczółkowskio ir kt. – kūriniais, rodomi rinktiniai taikomojo meno pavyzdžiai.

Visos parodos Vilniuje salės, kaip ir Krokuvos ekspozicijoje, yra skirtos konkrečioms temoms – itin svarbioms „Jaunosios Lenkijos“ mene. Ekspozicija prasideda Krokuvos miestovaizdžių salėje, kurioje vyrauja kupini grožio ir susimąstymo persmelkti svarbiausių – ne vien krokuviečiams – vietų vaizdai. Kita erdvė skirta patiems menininkams ir jų modeliams, eksponuojami portretai ir autoportretai. Parodoje taip pat atspindėta ir kita „Jaunosios Lenkijos“ menui svarbi tema – peizažas, kartais įkvėptas impresionizmo pasiekimų, rečiau grynai realistinis, o dažniausiai paženklintas simbolizmo arba ekspresijos, nusakantis menininko „sielos būseną“ ir įtaigiai paveikiantis žiūrovą. Dar vienoje parodos erdvėje išryškinta folkloro tematika, „Jaunosios Lenkijos“ meną išskirianti tuometinės Europos kūrybos fone. Susidomėjimas liaudimi ir jos kultūra tuomet buvo susijęs su kaimo kaip tos aplinkos, kuri nelaisvės metais geriausiai išsaugojo tautinės tapatybės elementus, neoromantiniu suvokimu. Paskutinioji salė skirta taikomojo meno srities kūriniams: spaudiniams, audiniams, keramikos ir metalo dirbiniams. Tarp eksponatų yra darbų, kuriuos įkvėpė ir europietiškoji secesija, japonizmas, ir lenkų liaudiški motyvai. Parodą papildo „Jaunosios Lenkijos“ plakatų faksimilės. Būtent Krokuvoje besibaigiant XIX a. radosi lenkų meninis plakatas, reklamavęs meninio gyvenimo įvykius.

Parodos generalinis rėmėjas draudimo bendrovė BTA.
Parodą rėmė – Lietuvos kultūros taryba.
Informaciniai rėmėjai: LRT, Znad Willi radijas, zw.lt
Informacija ir vaizdai internete – www.ldm.lt
Informaciją teikia parodos Vilniuje kuratorė Dalia Tarandaitė (mob. 8 629 77487).