Kęstučio Petro Ramono paroda

Piešiniai, šilkografijos ir monotipijos atspaudai, mišrios technikos spalvoti darbai

Ši paroda jubiliejinė, taigi susijusi su skaičiais: 80 metų autoriui, 60 metų kūrybinės veiklos, 30 personalinių parodų, 40 metų dailės pedagogo stažo. Taip pat simbolinis apvalus skaičius – 1000 mokinių, kurių daugelis tapo dailininkais ir dizaineriais.

Kęstučio Petro Ramono paroda
Kęstučio Petro Ramono paroda

Parodoje eksponuojami dabartiniai ir ankstesnių laikotarpių kūriniai – nuo pat 1967 metų. Dėl parodos apimties nerodomos kitos sritys, kuriose dailininkas intensyviai dirba: aliejinė ir akrilo tapyba, ekslibrisai, kaligrafija. K. Ramonui būdingas ypatingas įvairiapusiškumo siekis, intelektualus smalsumas pasireiškiantis ne tik kūrybos sričių gausa bet ir stilistiniais bandymais kiekvieną naują dešimtmetį atnešančiais naują kryptį, naują estetinės raiškos sistemą. Šio repertuaro būtų pakakę keliems kūrėjams.

Jau 7 dešimtmetyje dailininkas gilinosi į abstrakčiąją dailę, tačiau retai tuos kūrinius rodydavo. Bėgimo nuo nuobodžios realybės instinktą K. Ramonas įgyvendindavo kurdamas dizainą, logotipus ir taikomosios grafikos kūrinius: įvairius asmenis, įstaigas bei reiškinius įprasminančius ženklus.

Šios ekspozicijos grafikos kūriniuose matoma didžiulė grafinių linijų įvairovė – nuo plačių mostų iki švelnių brūkšnelių ir taškelių. Tiksli kaligrafo ranka sukuria kaskart naują emocinį ir psichologinį scenarijų: trapumas arba jėga, elegancija arba brutalumas, džiaugsmas arba nerimas. Galiausiai tradicinė grafika ištirpsta spalviniuose paskutiniųjų metų ieškojimuose. Abstraktus K. Ramono ekspresionizmas čia pilnai išsiskleidžia ir neša autorių į paslaptingą gamtos ir kosmoso (greičiausiai ne mūsų galaktikos) pasaulį.

**********************************************

Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas

KĘSTUTIS PETRAS RAMONAS

Dailininkas grafikas ir iliustratorius, dizaineris, dailės pedagogas.

Gimė 1936-02-01, Biržuose. Išsilavinimas: 1948–1954 mokėsi Kauno dailės mokykloje, 1959–1965 studijavo grafiką ir dizainą Vilniaus Dailės Institute.

Darbinė veikla: 1960–1962 – Vilniaus 2-osios internatinės mokyklos piešimo mokytojas, 1964–1973 – Eksperimentinio taros ir įpakavimo EKB dailininkas vyr. konstruktorius, 1966–1970 – leidyklos „Mintis“ meninis redaktorius, 1971–2001 – Vilniaus M. K. Čiurlionio vid. meno mokyklos (gimnazijos) mokytojas, 1998–2003 – Dizaino aukštesniosios mokyklos dėstytojas, 2003–2008 – Dizaino mokymo centro dėstytojas.

KŪRYBINĖ DAILININKO VEIKLA:

Kuria estampinės grafikos, iliustracijų, ekslibrisų, grafinio dizaino ir tapybos dailės kūrinius. Iliustravo grožinės literatūros leidinius: daugiau nei 30 iliustracijų K. Borutos knygai „Baltaragio malūnas“, poezijos rinkiniui „Sapfo“, taip pat iliustravo mokslinės literatūros leidinius ir vadovėlius. Sukūrė estampų ciklus „Lietuva kančios ir kovų kelyje“, „Gamtos vizijos“, „Vilnius“, „Šeima“, „Lietuvos kaimo žmonių portretai“, „Vilniaus universiteto istorinės asmenybės“ ir kt. Sukūrė per 50 emblemų įvairioms organizacijoms ir renginiams, apie 150 ekslibrisų. Estampinės grafikos kūriniai atlikti litografijos, oforto, šilkografijos, monotipijos technikomis

Šiuo metu rengia personalinę retrospektyvinę parodą. Surengė 32 personalines parodas, dalyvavo daugiau kaip 300 parodų Lietuvoje, JAV, Rusijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Danijoje, Belgijoje, Olandijoje ir kt. Apie dailininko kūrybą yra rašę šie autoriai: I. Kostkevičiūtė A. Ramanauskienė, E. Pranskūnas, R. Žilevičius, O. Voverienė, G. Rackus, D. Jadzinskienė, I. Geniušienė. Pats periodiniuose leidiniuose esu publikavęs apie savo 30 straipsnių.

Respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose apdovanotas diplomais ir premijomis už knygų apipavidalinimą, taikomąją grafiką, ekslibrisus. Dailininkų klubo „Plekšnė“ narys. Parašė knygą apie šriftą ir kaligrafiją (išleista 2009 m.).

DAILĖS PEDAGOGO VEIKLA:

Mokytojas ekspertas (1995 m.), 1971-2001 m. M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje paruošė mokymo programas, metodikos ir vaizdines priemones grafinio dizaino, projektavimo, kompozicijos bei šrifto pagrindų specialybėms. Vedė Dailės skyriaus dizaino, piešimo kompozicijos ir šrifto pamokas, dalyvavo gimnazijos ugdymo turinio kaitos projektuose (1989–1998 m.). Su mokiniais dalyvavo išvykose Vokietijoje, Lenkijoje, Estijoje, Latvijoje, Kroatijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje. Vadovavo 28-oms mokomosioms moksleivių praktikoms Lietuvos miesteliuose ir kaimuose, kuriose rengė parodas, susitikimus su visuomene.

Suomijoje, Joensu nacionaliniame muziejuje, eksponavo M. K. Čiurlionio menų g-jos mokinių darbų parodą, dalyvavo pristatant ją visuomenei (1987 m.). Recenzavo baigiamuosius darbus VDA ir Šalčininkų meno m-kloje (1995–2000 m.). Punsko (Lenkija) lietuvių licėjuje dalyvavo susitikime su mokyt. ir moksleiviais, pristatė dovanotas M. K. Čiurlionio menų g-jos mokinių darbų kolekcijas ir mons. K. Vasiliausko pašventintą trispalvę vėliavą (1989 m.).

M. K. Čiurlionio menų g-jos Dailės skyriuje vedė dailės pamokas Vokietijos moksleiviams iš Detmoldo, surengė jų darbų parodą (1994 m.). Su MKČ g-jos mokiniais dalyvavo Vokietijos Detmoldo menų gimnazijoje organizuotoje tarptautinėje meno akcijoje prieš smurtą (1995 m.).

Dalyvavo įvairiuose profesinio tobulinimosi kursuose, seminaruose. Skaitė paskaitas apie šriftą, kompoziciją, vedė praktinius užsiėmimus dailės mokytojams Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo instituto organizuotame seminare. Dalinosi patirtimi su dailės mokytojų kursų dalyviais Lietuvos Valdorfo pedagogikos centro seminare. Mokė šrifto ir kompozicijos pagrindų Varėnos r. Kultūros ir pramogų organizavimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Teikė metodinę paramą, konsultacijas kuriant dailės mokomųjų disciplinų programas pagyvenusių žmonių užimtumo projektams.

VISUOMENINĖ VEIKLA:

Prisidėjo prie Vilniaus ir Kauno Senamiesčio išsaugojimo problemų sprendimo 1980-1990 m, Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, dailininkų sąjungos organizacinėje ir administracinėje veikloje. Spaudoje publikavo daugiau nei 30 str. kultūros, visuomenės problemų temomis (leid.: „Kultūros barai“, „Vakarinės naujienos”, „Literatūra ir menas“, „Lietuvos aidas“ ir kt.).

Narystė organizacijose: Lietuvos kultūros kongreso tarybos narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos kūrėjų asociacijos narys, Lietuvos dizainerių sąjungos narys, , Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos narys, Lietuvos ekslibrisininkų klubo tarybos narys, Vilniaus mokytojų profesinės sąjungos tarybos narys, klubo „Sąvastis“ narys, „Tekančios saulės“ klubo garbės narys, dailininkų klubo „Plekšnė“ narys.

Moto: Laikinume jausti amžinybės alsavimą ir prasmes.

Interneto nuorodos:
http://kestutisramonas.org/
http://www.graphic.lt/menininkai/petras-ramonas
http://www.artistsassociation.lt/index.php?cid=24774
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-11-03-sv-jono-gatves-galerijoje-vilniuje-xxi-oji-lietuvos-ekslibriso-paroda/52538
http://lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/improvizacijos-gamtos-motyvais/106268