SOCIALINIS PROJEKTAS SUTEIKS KŪRYBOS SPARNUS LIKIMO NUSKRIAUSTIESIEMS

Dailininkų sąjungos galerija, įgyvendindama projektą „Keramikos menas žmogaus gerovei“, liepos 18-29 dienomis Pabradės socialinės globos namuose surengs kūrybines dirbtuves, kurioms vadovaus profesionalūs dailininkai (kuratorius – keramikas Gvidas Raudonius).

Raku degimas
Raku degimas

Žinomi Lietuvos keramikos kūrėjai Pabradėje įgyvendins bendrą kūrybinę programą kartu su globos namų rezidentais. Globotiniai įtraukiami į visus keraminės kūrybos procesus: nuo molio ir dažų paruošimo iki dirbinių sukūrimo, glazūravimo ir parodos eksponavimo restauruotoje Pabradės seklyčioje. Improvizuodami kūrybinių dirbtuvių dalyviai ieškos sąsajų su keramikos profesionalų kūrybos principais.

Kūrybinėse dirbtuvėse sukurtų keramikos darbų paroda rugpjūčio mėnesį bus perkelta iš Pabradės į Vilnių, Dailininkų sąjungos galeriją (adresas Vokiečių g. 2).

Plačiai pasaulyje žinoma raku degimo technologija leidžia nulipdytus kūrinius čia pat išdegti specialioje lauko krosnyje. Pasiekus 980 laipsnių karštį, dar žaižaruojantys kaitra, glazūromis padengti molinukai metami į specialią degiomis medžiagomis užpildytą talpą. Uždengus indą, jie toliau smilksta, sudarydami taip vadinamą redukcinę aplinką. Netekę deguonies glazūrų, komponentai savo sudėtyje smarkiai transformuojasi ir pakeičia spalvas, o glazūromis nepadengtas molis pajuoduoja.

Projekto vykdytojai tikisi, kad glaudus sąlytis su keramikos menu, jo inkorporavimas į gyvenamąją ir gydomąją aplinką, dalyvavimas kūrybinėje veikloje praturtins namų globotinių (ir darbuotojų) kasdienybę, suteiks prasmingą užimtumą, teigiamas emocijas ir pagerins socialinę gyvenimo kokybę.

Projekto „Keramikos menas žmogaus gerovei“ tikslas – didinti profesionalios kultūros prieinamumą socialinės atskirties grupėse, ugdyti visuomenės pakantumą ir atvirumą socialiai pažeidžiamų grupių atžvilgiu, kurti inovatyvius socialinių santykių ir bendradarbiavimo modelius tarp menininkų ir asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikis.

Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos dailininkų sąjunga, UAB „Suvena“.