LIETUVOS SCENOGRAFIJOS ĮVAIZDŽIAI PARODOJE „NYKSTANČIOS TAPATYBĖS ŽEMĖLAPIAI”

2016 metų sausio 8 dieną (penktadienį) 18.00 valandą Vilniuje, Dailininkų sąjungos galerijoje (adresas Vokiečių g. 2), atidaroma Lietuvos scenografijos įvaizdžius dokumentuojanti fotografijų paroda „Nykstančios tapatybės žemėlapiai“, 2015 metais atstovavusi Lietuvai tarptautinėje Prahos kvadrienalėje.

Ekspozicija pristato paskutiniųjų ketverių metų šiuolaikinės Lietuvos scenografijos meninį, idėjinį ir stilistinį kontekstą. Pagrindinės kryptys – ryškėjantis socialinis ir politinis teatras, scenografija kaip sociokultūrinių permainų atspindys šių dienų teatre, kuriame labai svarbūs emigracijos (išorinės ir vidinės), atsiribojimo, susvetimėjimo aspektai, sceninė patirtis kaip naujos realybės įprasminimas šiuolaikinėje ir tradicinėje dramaturgijoje.

Stebėdami lokalias bei pasaulines sociokultūrines permainas, parodos kuratoriai teigia, kad ir besikeičiančiame Lietuvos teatre kinta paties scenografo individualus požiūris ne tik į pavienio konkretaus spektaklio, bet ir apskritai į teatro kaip meno arba antimeno kūrimo procesą. Kintant sceninėms estetinėms tradicijoms bei vertybėms, kinta ir asmeninis dailininko santykis į spektaklio kūrimą. Atsiranda glaudesnis ryšys ir kartu kritiškesnis bei aštresnis santykis tarp draminio teksto ir sceninės vizualios kalbos.

Taip pat parodos autoriams yra svarbi trapumo, efemeriškumo, išnykimo tema, kuri glūdi pačios scenografijos kaip meno srities esmėje. Trapumo ir išnykimo tema atskleidžiama pasirinktuose scenografijos stop-kadruose, kuriuose pateiktų spektaklių problematika yra siejama su dramaturginėmis bei režisūrinėmis kintančios tapatybės temų paieškomis.

Birutė Ukrinaitė. S. Palsson 'Nuošaly'. D Matvejevo nuotr.
Birutė Ukrinaitė. S. Palsson ‘Nuošaly’. D Matvejevo nuotr.

Šios ekspozicijos darbų autoriai – tai įvairių kartų Lietuvos teatro dailininkai: Jonas Arčikauskas, Simona Biekšaitė, Kotryna Daujotaitė, Adomas Jacovskis, Marijus Jacovskis, Aldona Jankauskienė, Laura Luišaitytė, Dainius Liškevičius, Gintaras Makarevičius, Vytautas Narbutas, Arvydas Norvaišas, Jūratė Paulėkaitė, Jūratė Račinskaitė, Ramunė Skrebūnaitė, Julija Skuratova, Medilė Šiaulytytė, Artūras Šimonis, Birutė Ukrinaitė, Renata Valčik, Marta Vosyliūtė. Kiekvieno iš šių menininkų profesinis indėlis sukuria naują ir savitą konceptualią erdvę, kuri gyvai formuoja gimstančią ir kintančią teatro vizualią kalbą, veikia idėjinę ir kultūrinę aplinką.

Paroda „Nykstančios tapatybės žemėlapiai“ Dailininkų sąjungos galerijoje vyks iki šių metų sausio 30 dienos.

Parodą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.